Zažijte hypnózu v Praze

Pražský Cetros se hypnóze a hypnoterapii věnuje již téměř dvacet let. Libor Činka, přední český hypnotizér a hypnoterapeut, zde předává klientům své odborné znalosti i osobní zkušenosti z oblasti tréninku paměti a snadného učení, práce s informacemi nebo efektivního nakládání s časem. Hypnózu ale využívá také například jako podpůrný prostředek při výuce angličtiny.

Cílem kurzů, pořádaných v sídle společnosti na Praze 8, je odstranit problémy, bloky, fobie a deprese nebo dosáhnout žádoucích postojů a chování. Hypnózu lze také využít při léčbě nejrůznějších zdravotních potíží, v porodnictví, při chirurgických zákrocích nebo například u zubaře.

Liborova cesta k hypnóze začala hledáním způsobu, jak si usnadnit studium a učení. Jednou z metod, na které při svém hledání narazil, byla právě hypnóza, ale za odhodláním  lépe ji poznat byla nejprve především nedůvěra vůči proklamovaným zázračným účinkům. Osobní zkušenost ale postupem doby vedla od studia hypnózy a hypnoterapie, lidské psychiky a funkcí mozku až k profesnímu zaměření na celostní trénink osobnosti a založení Cetrosu v Praze na Palmovce.

Otevření Cetrosu předcházelo Liborovo intenzivní studium a rozsáhlá odborná příprava. Uchvácen prací Paula McKenna, předního odborníka na hypnózu a neuro-lingvistické programování a poradce britské královské rodiny, rozhodl se Libor absolvovat pod McKennovým vedením jeden z nejlepších a nejdražších výcviků hypnózy na světě. Tento kurz vzbudil v Liborovi nejen ještě větší nadšení pro hypnózu a hypnoterapii, ale také definitivní rozhodnutí věnovat se hypnóze profesně. Vrátil se do Prahy, založil Cetros a začal tímto účinným a rychlým způsobem pomáhat klientům od strachů, fóbií a zlozvyků, ale i rozvíjet a prohlubovat jejich vlohy a schopnosti a dosahovat tak snáze vysněných cílů.

Za dlouhou dobu fungování Cetrosu pracoval Libor již s tisíci spokojených klientů, kteří se o účincích hypnózy, hypnoterapie a neuro-lingvistického programování přesvědčili sami.  V Cetrosu ale najdou pomoc nejen obyvatelé Prahy, kteří se mohou osobně zúčastnit pořádaných kurzů a seminářů nebo si domluvit individuální konzultaci. Pro mimopražské zájemce připravil Libor Činka řadu e-produktů, jejichž účinnost je také prokázána.  

Jak Libor říká: „Dnes již vím, že s pomocí hypnózy je možné prakticky cokoli “. Hypnóza je o jazyku, řeči a stylu komunikace, o melodičnosti, dynamice i pauzách. Zlomeninu je samozřejmě potřeba napravit na ortopedii, avšak hojení jako takové je již v moci lidského podvědomí. I vědecké výzkumy prokazují, že prostřednictvím hypnózy lze ovlivnit imunitní systém, takže uzdravení pak připomíná zázrak. 

Co je hypnóza a jak hypnoterapie probíhá

Co je a co není moderní hypnóza a hypnoterapie?

Nejčastější mýty o hypnóze a hypnoterapii