Angličtina s hypnózou je unikátní výuková metoda, která vznikla propojením nejnovějších  poznatků ze sugestologie, sugesto a desugestopedie, hypnoterapie, neurolingvistického programování, systemické terapie a studií jedinců s mimořádnými paměťovými schopnostmi.

Jde o komplexní systém vytvořený zkušeným psychoterapeutem Liborem Činkou, který se výuce a trénování superpaměti věnuje již dvacet let. Při vytváření kurzu Angličtina s hypnózou Libor Činka zužitkoval své osobní bohaté zkušenosti z paměťových soutěží a odborné znalosti neuro-lingivstického programování a vytvořil kurz angličtiny, který svou účinností předčí jazykové kurzy s tradičními výukovými metodami.

Detailně propracovaná psychologická metoda pracuje s prožitkem, díky čemuž navozuje během výuky zcela mimořádnou atmosféru. Například při simulaci pobytu  v cizí zemi se účastníci dostávají do hlubokého soustředění, které významně pomáhá učení a trvalému zapaomatování. Kromě toho, že je Angličtina s hypnózou velmi efektivní a intenzivní kurz, je díky své psychologické koncepci také mimořádně zábavný.  

Speciálně vyškolení lektoři dokáží díky poznatkům z hypnoterapie vzbudit v každém studentovi zájem, motivovat ho a jeho soustředěnou pozornost udržet po celou dobu konání kurzu. K usnadnění výuky používají rovněž speciálně vytvořené pomůcky, díky kterým je učení opět o něco snazší a zábavnější. 

Nabízíme sedmidenní intenzivní kurzy angličtiny s hypnózou, na kterých je studium jazyka opravdu efektivní, rychlé, a zábavné. Pracujeme se sugestopedií a využíváme další progresivní metody zrychleného učení, hypnózy, Neuro-lingvistického programování a materiálů NEW SUPERLEARNING. 

Kurz Angličtina s hypnózou pro věčné začátečníky a chronické nemluviče I.

ah1Kurz je určen jak úplným začátečníkům, tak i těm, kteří se potřebují zbavit obav z chyb a ostychu z mluvení. Naše originální výukové materiály a psychologicky propracované zážitky podpoří opravdu trvalé zapamatování  a rozvinou schopnost vyjadřování.  Série originálních postupů účastníky připraví i na rychlé vyjadřování i ve stresových situacích. 

Program kurzu zapojuje všechny smysly a sedm typů inteligence, díky čemuž umožňuje několikanásobné paměťové zakódování. Získané znalosti se tak mnohem pevněji ukotví v paměti a opravu trvale rozšíří a posílí znalost angličtiny. Slovní zásoba probíraná na tomto kurzu zahrnuje stovky nejpoužívanějších slov.

 

Kurz Angličtina s hypnózou pro mírně pokročilé II.

ah2Kurz je pro všechny, kteří se chtějí naučit nejen cizím jazykem mluvit, ale také v něm myslet. Kurz je vhodný také pro ty, kteří mají dobrou slovní zásobu, ale bojují se strachem z chyb a ostychem z mluvení. 

Díky intenzitě a koncepci kurzu dosáhnete za jeden týden stejné úrovně jako v tradičním jazykovém kurzu za rok. Naučíte se bez problémů a obav domluvit v každodenních i mimořádných situacích. Seznámíte se s tipy a triky pro trvalé zapamatování obtížných gramatických jevů. Vaše slovní zásoba se v tomto pokročilém kurzu rozšíří o dalších 1200 až 1500 výrazů. 

 

Kurz Angličtina III. aneb "A TRIP ROUND THE WORLD"

Konverzační kurz - opakování a rozvíjení témat z kurzu AII. na téma Cesta kolem světa - A TRIP ROUND THE WORLD.
Zastavíte se společně v různých zemích, proberete zajímavosti,
společenské konverzace (small talk) a vyprávění příběhů (storytelling),
potrénujete domluvu schůzky, telefonování, konverzaci u lékaře, s imigračním úředníkem, v hotelu, restauraci ...
Ujasníte si pokyny např. jak se dostat do centra, získáte mnoho užitečných frází a obratů, zdokonalíte se v poslechu, konverzaci, rytmu a intonaci řeči,
procvičíte nová frázová slovesa, upevníte si nejužívanější časy v praktických situacích a zaměříte se na řešení nenadálých obtíží (krádež, nehoda atp.)

SUPER MNEMO SENTECES - LENTIKULÁRNÍ KARTY

Super Mnemo Sentences (SMS) karty jsou tři roky vyvíjenou a testovanou metodu. Vyhnete se zdlouhavým postupům, které nabízí klasické návody o trénování paměti. Super Mnemo Sentences jsou světovým unikátem díky kombinaci psychologických metod a technologie.