VSTUP DO E-PROGRAMŮ

ANGLIČTINA S HYPNÓZOU PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

ah2Po tomto kurzu mnozí z Vás již nebudou potřebovat více.

Budete suverénně komunikovat, klást otázky i rychle odpovídat.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit myslet a mluvit v cizím jazyce za pár hodin lépe než jindy za rok. Pro ty, kteří mají slovní zásobu *, ale bojí se hovořit a chtějí překonat strach z chybování. Pro ty, kteří se chtějí bez problémů domluvit v každodenních situacích.

Kurz je naprosto ojedinělý, protože výuku připravují specialisté v psychologii, sugestologii, neuro-lingvistiky a superpaměti. Kurz podobný tomuto jinde nenaleznete.

 

Budete hovořit na témata:

 • seznámení - představení sebe i ostatních
 • charakteristika osob
 • telefonní rozhovory - domluva schůzky
 • nákupy, obchody, oblečení
 • v hotelu
 • nemoc, návštěva lékaře
 • popis domu, zařízení
 • restaurace, jídlo
 • rozvíjení slovní zásoby z okruhů představených v Angličtina s hypnózou I.

Vyzrajete na gramatiku:

 • tipy a triky na trvalé zapamatování obtížných gramatických jevů
 • předpřítomný čas
 • minulý čas - otázka, zápor
 • další nepravidelná slovesa - would, should, could + infinitiv přítomný;
 • vyjádření budoucnosti pomocí going to - How long have you been/had ...?
 • podmínkové věty reálné
 • předložky a mnoha dalšího zábavnou formou

*) Předpokládané vstupní znalosti pro přihlášení do této úrovně:

Slovní zásoba cca 800 - 1000 slov, základní znalost o tvoření přítomného, minulého a budoucího času. V případě, že uvedené předpoklady splňujete, není třeba začínat již kurzem Angličtina s hypnózou I.

BONUS - CD pro nácvik porozumění rychlé řeči s 3-D kódováním vytvořený speciálně pro tento kurz.

VAROVÁNÍ !!!

Kurz je veden takovou formou, že někteří účastnící během 3 - 5 dne prožijí akutní vztek na předchozí učitele a tvůrce učebnic, kteří je připravili o desítky i stovky hodin života. Nedoporučujeme proto účast těm, kteří si chtějí udržet iluzi, že chyba je v nich a že nemají talent na jazyky. Zážitky z kurzu totiž mohou vést k takovým změnám v myšlení, že začnete myslet nadprůměrně inteligentně.

Více o metodě se můžete dozvědět například ve volně šiřitelné eKnize Superpaměť 1

POKUD MÁTE POCHYBNOSTI O VAŠICH VSTUPNÍCH ZNALOSTECH A NEVÍTE,NA KTEROU ÚROVEŇ KURZU ANGLIČTINY SE PŘIHLÁSIT, MŮŽETE KONTAKTOVAT LEKTORKU JOY

Pozn. Kurz je určen pro osoby s věkovou hranicí nad 15+

Velmi mě překvapilo, s jakou lehkostí a úsměvem se dá učit něco, na čem jsem pracovala dlouho a pořád to nepřinášelo výsledky. Díky kurzu jsem si uvědomila své priority. Též mě překvapilo naskakování anglických slovíček během dne a to i tam, kde bych to nečekala.

Velmi dobré střídání činností zábavnou a pestrou formou, únava tak proto nebyla přílišná. Výborný kolektiv spolužáků a vytvořené prostředí díky pomůckám na stěně.

Kurz byl velkým přínosem pro můj osobní život nejen co se týká angličtiny. A dále budu pokračovat lepší cestou.

Napadlo mne, že jsme jako v mateřské školce (což bylo velice pozitivní). Myslím tím prostředí i následně výuku. Nemusela jsem se dívat na hodiny a čekat, kdy už to skončí. Necítila jsem se pod tlakem, když jsem měla odpovídat nebo reagovat.

Připadala jsem si jako blbec, ale to není vina kurzu, ale moje. Jsem ráda, že jsem to nevzdala hned po prvním dnu. Škoda, že jsem se angličtinu neučila hned po prvním kurzu, ohla jsem být dál a více si to užít. Snad to teď napravím. Přes ten pocit, který jsem měla, hodnotím kurz kladně a věřím, že mě posunul dále.