Hypnóza jako terapie a účinná forma pomoci

Hypnóza je osvědčený a účinný nástroj, díky kterému můžete snadno vyřešit mnohé ze svých problémů, přerušit nežádoucí zlozvyky, osvojit si vzorce chování, které vám budou prospívat a v neposlední řadě vám může hypnóza velmi efektivně pomoci v osobním rozvoji.

shutterstock_119970514Cílem hypnoterapie je odstranit problémy, bloky, fobie a deprese nebo dosáhnout žádoucích postojů a chování. Hypnózu lze také využít při léčbě nejrůznějších zdravotních potíží, jako jsou nespavost, obezita, závislost na alkoholu, kouření, migréna, astma bronchiale a další. Hypnózu lze ale využít také jako podpůrný prostředek omezující bolest například v porodnictví, při chirurgických zákrocích nebo u zubaře.

Hypnózou lze také posílit sebevědomí a motivaci učit se, proto je možné ji jako podpůrný prostředek využít i při studiu cizích jazyků. Pokud za účinnou pomoc považujeme alespoň o 20 % snadnější učení a lepší pamatování, pak ke kýženému výsledku nikdy nemohou vést sugesce typu: „Dokážeš se naučit anglicky desetkrát rychleji a zapamatovat si všech tisíc slovíček, která jsou nyní přehrávána...“. Pasivní poslech v transu nemůže nikdy zajistit schopnost aktivně se vyjadřovat a komunikovat. Stejně tak jsou daleko od pravdy senzační přísliby typu: Vstoupíte do stavu theta a budete si vše pamatovat“. Existují ale ověřené postupy, které opravdu umožňují učit se cca 3 až 5 x snadněji a rychleji. Tyto metody využívají potenciál sedmi typů inteligence a vnímání všemi smysly (kurzy na podporu učení, trénink paměti a výuku jazyků, pracující s těmito postupy, najdete v naší nabídce).

Z nejnovějších výzkumů jasně vyplývá, že hypnóza je v poslední době na celém světě stále populárnější. Z předcházejícího textu a ze zkušeností vyplývá, že důvodem je to, že hypnoterapie a „hypnotické koučování“ je opravdu rychlý a účinný způsob jak dosáhnout cíle, protože léčba či řešení konkrétního problému trvá zpravidla do deseti sezení. Hypnóza dokáže přerušit škodlivý návyk (např. kouření) v mnoha případech již během jednoho až dvou sezení, ale pro trvalý efekt je většinou potřeba absolvovat hypnotických terapií více.

[su_button url=“http://www.cetros.cz/hypnoterapie/“ size=“8″]OBJEDNAT SE[/su_button]