Jak získat čas navíc – kde existuje stroj času?

Stává se Vám, že máte práce až nad hlavu a nevíte, co si počít?

Znáte někoho, kdo nestíhá?

photo (1)Dovolte si zavzpomínat na scénu s Janem Svěrákem z filmové série „Jak básníci“… Docent Zajíc sejmul hodinky, a položil je pečlivě na stůl vpravo nahoru. Urovnal tužky, gumu, o pět milimetrů posunul poznámkový blok. Rozhlédl se, a řekl: „Našemu kolektivu katedry duševní hygieny byl uložen státní výzkumný úkol, rozpracovat a navrhnout optimální rozvržení studijních a pracovních pomůcek na desce psacího stolu. Ve své práci jsme vyšli z padesát let starého Leffingwellova návrhu, který se nám jevil na svou dobu překvapivě progresivní. Rozdělením plochy psacího stolu jsme dostali deset sektorů, pět horních A1-A5 a pět dolních, B1-B5. V posledních letech dospěl náš kolektiv katedry duševní hygieny ke konečnému řešení. Je jím Leffingwellův-Keržencevův psací stůl, takzvaná Zajícova varianta. Ponechali jsme dvě hromádky učebnic i výjimečně zdařilé Keržencevovo umístění poznámkového bloku. Vrátili jsme psací podložku, kartotéku přesunuli z dominantního sektoru A3 do volného B1 a áčka trojky jsme využili k umístění Emersonova-Votočkova týdenního výkonnostního rozvrhového grafikonu.“

Možná jste si při čtení vybavili onu scénu a dobře se pobavili. Výzkum lidského mozku a jeho způsobu práce s informacemi je velice zajímavý. Výzkum ukázal, že uspořádání pracovního prostředí značně ovlivňuje produktivitu lidí, jejich myšlení, rozhodování a chování. Nevhodné rozmístění materiálů, textů, počítače atd. účinnost narušuje. Z hlediska time managementu se doporučuje, abyste před sebe umístili jen jednu věc, na které budete pracovat, a to, co už je vyřízeno, předávali z pravé strany stolu na levou do zóny „vyřízeno“. Tento způsob organizace prostoru je v souladu s praktickým výzkumem činnosti pravé a levé části mozku. Pořekadlo „Mnoho psů zajícova smrt“ je dost možná empirickou zkušeností našich předků, že pokud člověk dělá mnoho věcí najednou, snadno udělá chybu. Možná, že znáte slavný výrok „Účinnost znamená dělat věci správně, výkonnost znamená dělat správné věci.“ Účinnost i výkonnost můžeme značně vylepšit využitím moderních poznatků z psychologie vlivu – NLP (neuro-lingvistického programování). Jestliže se zamyslíte nad tím, jak lidé vnímají tok času, můžete zjistit zajímavé rozdíly. Leckdo si při vzpomínkách na minulost začne uvědomovat, že tyto vzpomínky si vybavuje jako snímky nebo film plynoucí před jeho očima, jako by blíže levé ruce. Představa budoucích událostí a plánů je spíše napravo. Zároveň se to projevuje v řeči těla, kterou řídí podvědomé programy. Lidé gestikulují a dívají se směrem, který odpovídá tomu, jak čas vnímá většina lidí jako cestu vedoucí zleva doprava. Chronologické uspořádání podle časové osy jim pomůže lépe zvládat činnosti. A co ostatní lidé? Ti vnímají čas zpravidla jako proud plynoucí zezadu dopředu, nebo jako bublinu kolem sebe. Mají časté problémy se stíháním a dodržováním termínů. Těm to bude možná trvat déle než si zvyknou na představu odlišného toku myšlenek – časové osy. Ale pomůže jim to překvapivě snadno zvládat věci, ze kterých měli donedávna obavy a „štosovali“ papíry do rostoucí hory. Jedna paní doslova šílela, když dostala několik úkolů najednou, protože si je nedokázala správně srovnat a určit priority, zatímco úkoly, které dostávala postupně, plnila rychle a bez problémů.

Samozřejmě organizace činností je i o prioritách, ale o těch až jindy. Je zajímavé, jak rozdílnost vnímání času lidí často komplikuje dorozumění v pracovních i mimopracovních vztazích. A je báječné, když lidé těmto zákonitostem porozumí, a naučí se je využívat a zvládat. Najděte si čas na všímání si efektivního jednání a napište své zkušenosti či problémy, se kterými se potýkáte. Jak zní jedno pravidlo NLP: „Budete-li dělat to, co jste dělávali, budete dostávat to, co jste dostávali. Chcete-li dostávat něco jiného, dělejte to jinak.“

Více kurz Time management nové generace

  • anglictina-kurz-300x300-a.gif