Efektivní práce s informacemi a trénink paměti 

Dvoudenní kurz zaměřený na zvýšení mentálních schopností - rychlejší a trvalejší pamatování nových informací a jejich efektivnější využívání. 

Na kurzu Efektivní práce s informacemi a trénink paměti se naučíte snadno si zapamatovat jména, data, čísla i slovíčka. Dozvíte se, jak propojovat informace a myšlenky a jak trénovat svou paměť i paměť druhých lidí. Díky kurzu také zvládnete lépe a srozumitelněji sdělovat své myšlenky ostatním. Podpůrné materiály, které na kurzu dostanete, vám pomohou až k 10ti násobnému rozšíření vašich paměťových schopností.

Kurz je vytvořen pro všechny, kteří mají problémy s pamětí. Díky propracovaným a osvědčeným technikám budete moci skončit s biflováním a hlavně se budete moci na svou paměť spolehnout.

Co vše se na kurzu dozvíte, naučíte a získáte:

 • Trvalé zapamatování – je snadné pro ty, kteří vědí, jak mozek pracuje. Za pár hodin tréninku si osvojíte strategie na zapamatování mnoha i velmi abstraktních věcí.
 • Jistota u zkoušek a pracovních jednání – zbavíte se strachu z výpadku paměti a neúspěchu.
 • Schopnost zapamatovat si stovky údajů – mozek začnete používat jako počítač (klik a údaj vyskočí ve zlomku času).
 • Nové triky pro složitá cizí slovíčka – naučíte se, jak si hravě zapamatovat dříve obtížné výrazy a slovní spojení.
 • Tajemství přeborníků v paměti – poznáte techniky, s kterými pracují mistři světa paměťových soutěží.

Obsahem kurzu jsou tato témata:

 • Úvod do moderních technik duševní práce
 • Příjem, zpracování a výdej informací
 • Testování paměťových schopností
 • Zapamatování podle pravidel mozku
 • Mozkové hemisféry a paměť
 • Praktický trénink cca dvojnásobného zlepšení paměťových schopností
 • Jak komunikovat podle pravidel mozku
 • Myšlenkové mapování
 • Trénink vizualizace
 • Praktický trénink dvoj/trojnásobného zlepšení paměťových schopností
 • Neurolingvistické programování a paměť
 • Mozkový jogging
 • Elaborace poznatků
 • Moderní metody zrychleného učení
 • Jak snáze zvládat záplavu informací
 • Future Pacing – mentální trénink

Z čeho kurz vychází

Před více než 25 lety objevil nositel Nobelovy ceny R. Sperry (1981) specializaci mozkových hemisfér, čímž otevřel cestu mnoha dalším výzkumům fungování mozku. Díky velkému rozvoji této vědecké oblasti dnes můžeme jasně určit, které postupy jsou při učení a pamatování nejlepší a nejefektivnější. Kurz Efektivní práce s informacemi a trénink paměti používá metody, které z nejnovějších vědeckých poznatků vycházejí a maximálně využívá ty funkce mozku, které učení a pamatování usnadňují a podporují.

Dobrou pamětí disponuje každý, jen jsme se naučili tolik špatných způsobů učení a pamatování, že jejich nefunkčnost vede většinu lidí k mylnému přesvědčení, že mají paměť špatnou. Na kurzu Efektivní práce s informacemi a trénink paměti se přesvědčíte, že máte paměť mimořádně dobrou a výkonnou a že ani pro vás nebude problémem zapamatovat si jakékoli údaje. Díky moderním pamatovacím technikám dosáhnete nečekaných změn ve své schopnosti učit se a trvale si nové informace pamatovat.