Angličtina s hypnózou pro středně pokročilé III.

Kurz je určen středně pokročilým studentům, kteří chtějí upevnit použití anglické gramatiky v praktické komunikaci v každodenních situacích a rozšířit slovní zásobu o dalších min. 800 - 1000 slovních jednotek.

Témata
Cestování do anglicky mluvící země, komunikace a odbavení na letišti, domluva schůzky a telefonování, návštěva v restauraci pracovní kontakty, stručné srovnání anglické a americké angličtiny a mnohé další

Mluvnice

Předpřítomný čas průběhový
Další nepravidelná slovesa
Trpný rod ve všech časech
Časové věty
Nepřímé otázky
Frázová slovesa/ vazby s MAKE/DO
Podmínkové věty reálné a nereálné
Různé formy vyjadřování budoucnosti - GOING TO / WILL (promise, prediction)

 

Předpokládané vstupní znalosti: slovní zásoba cca 1500 - 2000 slov, jistota v používání základních časů - přítomný, minulý a budoucí.