MEMORIKA 2001

Jak jsem si za den zapamatoval 499 číslic, slov, obličejů a karet

PROTOŽE SE S VÁMI DĚLÍME prostřednictvím tréninků o to, jak můžete zvýšit svůj úspěch nebo úspěch Vaší firmy, dovolte, abych se podělil i já o jeden osobní úspěch. A protože víte, že se zabýváme strategiemi úspěchu a jejich předáváním druhým lidem, asi už tušíte, že jsem z toho vytěžil zkušenosti, které pro Vás mohou být přínosem. Tyto praktické zkušenosti můžete najít na nahrávce  SUPERPAMĚŤ.

JIŽ POTŘETÍ SE V RÁMCI OLYMPIÁDY DUŠEVNÍCH SPORTŮ sešli v Praze 1. července 2001 soutěžící, aby se utkali v deseti disciplínách zaměřených na Memoriku, umění paměti. Na soutěž se kromě českých soutěžících s favoritkou Michaelou Buchvaldovou, která v předešlém roce vyhrála na celosvětovém poháru 1. místo v kategorii žen, dostavil i Dr. Gunter Karsten držitel 3. místa v světovém šampionátu z roku 2000.

ATMOSFÉRA SOUTĚŽE BYLA NAPJATÁ náhlou změnou bodování disciplín i změnou pořadí jednotlivých soutěží. Jako příklad pro ty, kteří si stěžují, že se jim stářím ztrácí paměť, mohl sloužit jako vzor pan Koblic, který v pokročilém věku (cca 65 let) předstihl v mnoha disciplínách soupeře o desítky let mladší.

PŘESTOŽE VĚTŠINA SOUTĚŽÍCÍCH VYNIKÁ VYSOKÝM IQ  a věnují se tréninku již několik let, podařilo se mi zaznamenat jedno prvenství v českém poháru, když jsem si během pěti minut zapamatoval bezchybně 54 místné číslo.

1236779863566905930487108676019752298874392839053560

1463209 715600414512714801312014172426876937342607917

V zapamatování abstraktních údajů jako jsou binární čísla, tedy shluky číslic jedna a nula, se mi podařilo za 5 minut zapamatovat a následně vybavit devadesáticifernou kombinaci, čímž jsem obsadil třetí příčku.

110111100110101101101100111100

11100110100101100100111110111

100101110111011011111011011001

Zkuste si to, zapamatovat si tááákhle dlouhé číslo. Co jsou proti tomu letopočty v otázkách Milionářské soutěže, kterou moderuje český "Sean Connery"?

Samozřejmě se tímto rád pochlubím, ale předkládám Vám to jako informaci, která by Vás mohla povzbudit, neboť lidský mozek je neuvěřitelný počítač, se kterým se můžete naučit lépe a překvapivě snadněji pracovat.

MIMOCHODEM PRVNÍ MÍSTO v maratónu čísel, kdy je k dispozici několik listů popsaných číslicemi a máte na zapamatování co největšího počtu 30 minut času, vyhrála slečna Buchvaldová, na druhém místě se umístil zmíněný senior pan Koblic. Ještě si myslíte, že jste příliš staří na to naučit se několik cizích jazyků?

ZNÍ TO PRO MNOHO LIDÍ TROUFALE, avšak mohu Vás ujistit, že pokud ve svém mateřském jazyce dokážete komunikovat, číst a naslouchat (ano, mám na mysli češtinu), pak je Váš mozek hardwarově v pořádku a nemůže mu, pokud využije správné strategie, nic zabránit v tom naučit se cizí jazyk nebo cokoli, co jste považovali do této doby za sen. Stačí číst dále a dozvíte se více. Nebo nečtěte a zavolejte (ne z okna).

MEMORIKA JE NÁZEV PRO SOUTEŽ VE SCHOPNOSTI SI PAMATOVAT čísla, slova, text, karty, jména a tváře lidí (více viz. Disciplíny). Tato soutěž vznikla v Anglii a jejím zakladatelem je Angličan Tony Buzan. Soutěž má formu národního a světového poháru. V národní soutěži může soutěžit každý, kdo splňuje kvalifikační normy. Memorika na této světové úrovni je součástí MIND SPORT OLYMPIÁDY (MSO), která se každým rokem koná v Londýně. Vedle memoriky můžete na MSO soutěžit i v dalších soutěžích (např. šachy, scrable, IQ kvíz, Mind Mapping atd.). MNEMOTECHNIKA, MNEMONIKA je soubor technik, které usnadňují zapamatování si. Je založena na principu asociace, tj. tedy vybavení si zapamatovaného pomocí jednoduché, uměle vytvořené (mnemotechnické) pomůcky.

NEZAJÍMÁ-LI VÁS výběr z disciplín a pravidel Memoriky, pak přeskočte, avšak vězte, že kdo trénuje mozek, je déle ve formě a stárne pomaleji.

ZAJÍMÁ-LI VÁS MEMORIKA BLÍŽE, čtěte dále a dejte vědět, zda jestli byste se chtěli zúčastnit. Rádi Vám pomůžeme.

Disciplíny:

HISTORICKÁ DATA

Vzhled: 60 historických dat (smyšlená data )+ události např.

1748 - Jaromír Jágr je při návštěvě Španělska pasován na rytíře

1256 - nález ztroskotaného Titaniku II.

1497 - nástup Kocourkovců do EU

Cíl: zapamatovat si za 5 minut co nejvíce vymyšlených "historických" dat, která v 10 minutové fázi vybavování (tzv. recall) budou přiřazována k již vypsaným událostem (v jiném pořadí než bylo v předloze).

Hodnocení: 1 chyba - chybné datum, za celé správné datum 1 bod, celkový výsledek zapamatovaného odpovídá součtu bodů

MARATON ČÍSEL 0-9

Čas na zapamatování: 30 minut

na listu je 20 sloupců se 40 číslicemi

celkem 2 listy, tj. celkem k zapamatování 2000 číslic

Cíl: zapamatovat si co nejvíce číslic ve správném pořadí (řádky)

Vzhled: jedna řádka obsahuje 20 čísel, tzn. 40 číslic/25 řádků na stránce

Hodnocení: 1 chyba (1 číslice) v plné řádce, polovina zapamatovaného, tj. 20, 2 chyby (2 číslice) v plné řádce, 0 zapamatovaného.

SPRINT ČÍSEL 0-9

Čas na zapamatování: 5 minut, a dále jako u maratónu čísel.

MÁTE-LI STAROSTI SE ZAPAMATOVÁNÍM STÁLE ROSTOUCÍHO POČTU PINŮ A JINÝCH KÓDŮ, PAK JE TATO PŘEDSTAVA PRO VÁS VÝZVOU. NEBO SNAD TOUŽÍTE PO TOM, ABY VÁM BANKOVNÍ KARTU ZCHROUPAL BANKOMAT?

JMÉNA A TVÁŘE (o způsobu zapamatování píši dále, trénink je legrace!)

Čas na zapamatování: 15 minut

Cíl: zapamatovat si co nejvíce jmen a příjmení a přiřadit je ve fázi vybavování ke správnému obličeji

Vzhled: prohlédnout si 75 fotografií (obličejů) s uvedeným jménem a příjmením, a na jinou předlohu s fotografiemi v jiném pořadí, než bylo ve fázi 1, dopsat jména a příjmení ke správným tvářím.

Hodnocení: jméno je za 1 bod a příjmení je také za 1 bod, tzn. za 1 osobu max. 2 body, 1 chyba je špatné jméno nebo příjmení, pokud je ve jménu či příjmení zaměněno písmeno, počítá se 1 bod.

PŘEHLED DALŠÍCH DISCIPLÍN:

BINÁRNÍ ČÍSLA

Čas na zapamatování: 5 minut

Cíl: zapamatovat si co nejvíce číslic 0 a 1 ve správném pořadí (řádky).

Hodnocení: pravidla stejná jako v disciplíně sprint čísla 0-9 viz výše.

Vzhled: 30 sloupců (30 číslic)/25 řádek.

SPRINT KARTY

(Hrajete-li s přáteli karty, tak je to tip pro Vás. Mimochodem, světový rekord je 34,03 vteřin na zapamatování 52 karet).

Cíl: během 5 minut si zapamatovat co nejvíce karet z 52 karet zamíchaných a vybavit si je ve správném pořadí.

Jak: prohlédnout si 52 zamíchaných kanastových karet (možnost rozhrnout na stole do řady), ve fázi vybavování (recall) účastník obdrží druhý balíček karet srovnaný podle barev a v pořadí 2-10,J,Q,K,A musí karty uspořádat do stejného pořadí, jako byly v zamíchané předloze.

Hodnocení: počet zapamatovaného se počítá do první chyby (chybná karta). Pokud je výsledek nižší než 52, kratší naměřený čas se ruší a počítá se za základ doba 5 minut.

AUDITIV

Velmi obtížná disciplína, jejímž cílem je zapamatovat si co nejvíce vyslovených číslic ve správném pořadí, celkem jsou disciplíny dvě - dvousekundový a jednosekundový rytmus.

Čas: 5 minut

Jak: ve 2 sekundovém rytmu budou vyslovovány číslice a po 180 vteřinách bude rytmus vyslovování zkrácen na 1 sek. rytmus.

Hodnocení: celkový počet zapamatovaného se počítá do první chyby (chybné číslice). Ze dvou pokusů se bodově započítává lepší výsledek.

TEXT

Doslovné zapamatování si textu během 15 minut.

Cíl: zapamatovat si co nejvíce textu ve shodě s předlohou. Číslo řádky vybavování (recallu) musí odpovídat řádce v předloze, začít se může jakoukoli řádkou a řádky se můžou v první fázi i přeskočit.

Vzhled: 40 řádek, každá řádka obsahuje v průměru 6- 10 znaků, znakem je slovo nebo symbol tečky, čárky, otazník atd.

Hodnocení: Chybou je chybné slovo či symbol, chybějící či nadbytečné slovo nebo chybné písmeno ve slově, 1 chyba v řádce (plná řádka), polovina z počtu znaků v řádce, 2 chyby, 0 zapamatovaného v řádce.

SLOVA

Cíl: zapamatovat si za 15 minut co nejvíce izolovaných slov z celkového počtu 200 ve sloupcích (NE v řádcích!) a to ve správné posloupnosti. Může se začít jakýmkoli sloupcem a sloupce se mohou i přeskočit.

Vzhled: 5 sloupců/20 řádek se slovy k zapamatování, celkem na stránce 100 slov, celkem obdržíte 2 listy.

Hodnocení: chyba je špatné slovo nebo i špatně napsané písmeno či chybějící znak, 1 chyba ve sloupci (pokud je sloupec úplný), polovina zapamatovaného, tj. 10 slov, 2 chyby, 0 zapamatovaného.

10 DISCIPLÍN, KTERÉ MŮŽETE SOLIDNĚ ZVLÁDNOUT za měsíc tréninku. Trénink, který Vás nebo Vaše blízké vynese nad možnosti ostatních v pamatování i dalším využití lidské mysli. Stačí nás kontaktovat.