Psychologie úspěchu a NLP neuro-lingvistické programování I.

icon-06-06Seznámení se s NLP je inspirativní pro zlepšení komunikačních vztahů na všech úrovních, k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a k rozvoji osobních dovedností.

Využití metod NLP rozšiřuje možnosti pro vedení lidí, týmů a pro zkvalitnění procesů řízení.

Výcvik je sestaven tak, aby všichni, komu je oblast NLP zatím nová, názorným způsobem získali základní znalosti a dovednosti o této metodě a mohli je okamžitě používat a rozvíjet. Naši absolventi používají NLP pro zkvalitňování rozhodování , zvýšení sebedůvěry, sebeprezentaci a motivaci.

Trénink zvyšuje schopnost vnímat jemné mimoslovní signály partnera v komunikaci a pružně tak přizpůsobovat další průběh komunikace. Je vytvořen na základě dosud v ČR málo známých poznatků v oblasti psychologie vlivu a bourá některé rozšířené mýty populární psychologie.

Kurz je vhodný i pro profesionály, kteří chtějí nadále zvyšovat stupeň svého vlivu a úspěchu. Zároveň je určen všem, kteří nechtějí nést odpovědnost za zbytečné omyly při jednání, které mají za následek chybná rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Přispívá k rozvoji EQ – emoční inteligence.

Jedná se o zážitkový výcvikový kurz.

Cílem kurzu je:

 • získat klíčové znalosti z oblasti psychologie úspěchu - NLP
 • zvýšit schopnost vyrovnávat se s neustále náročnějšími požadavky
 • provádět efektivnější rozhodnutí
 • rychle rozvíjet schopnosti potřebné pro úspěch v libovolné oblasti
 • lépe využívat skryté možnosti lidské psychiky a účinněji využívat myšlení EQ - emoční inteligenci
 • orientovat se v oblastech, které jsou pro Vás důležité
 • vyznat se jasněji v myšlenkách druhých lidí
 • zajistit soulad s nejbližšími, kolegy i dalšími lidmi
 • vytvářet a udržovat vztahy vzájemné důvěry a pochopení
 • být flexibilní a nenechat se manipulovat

Obsah kurzu:

 • Úvod do NLP, Vznik a základy NLP
 • Základní nástroje a dovednosti NLP pro budování vztahů a EQ
 • Řešení situací, s kterými jste si dosud nevěděli rady
 • Slovní a oční klíče k myšlenkám druhých, sebepoznání
 • Kladení otázek - otázkologie
 • Bez čeho neexistuje správná komunikace a pozitivní vliv
 • Proč lidé ve vašem okolí jednají, tak jak jednají
 • Metaprogramy - co je za tím, co lidé říkají a jak toho můžete využít
 • Sebemanagement a nástroje efektivního jednání
 • Stanovování správných a motivujících cílů, autohypnózou k řešení
 • Motivování k akci – tipy pro rozvoj EQ
 • Odhalování hodnot a motivace (tipy pro partnerské vztahy)
 • Umění naslouchat lidem
 • Jak optimálně využívat mimoslovní komunikaci
 • Jak jasně předávat informace druhým

 

Trenér: Libor Činka

Délka kurzu: 2 dny

 

Mít přístup či možnost prožít chvíle na tomto kurzu před rokem, kdy jsem nastupoval do 1.ročníku VŠ, dokázal bych lépe projít jednotlivými zkouškami, lépe si rozvrhnout své cíle a naplánovat jejich posloupnost dle důležitosti a významu pro další studium a život. Ale nyní mám možnost se objektivně poohlédnout zpět. Vzít si ponaučení z chyb i úspěchů. Svým způsobem zpětnou sebereflexi. Odnáším si odsud cenné informace, nástroje a manuál na lepší život. Nejen po stránce perspektivní budoucnosti, ale hlavně z pohledu na osobní rozvoj a uvědomění si sebe sama. Problémy již nebudou více překážkami, ale stanou se nástrojem, díky kterému dospěji k úspěšnému cíli. Úspěšným cílem mám na mysli získání více od svého života a učit se ze života druhých.

Šimon KovaříkPSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP - 2013

Kdybych dříve věděla, co jsem na kurzu získala, možná bych některé situace a problémy zkusila řešit jinak. Odnáším si nové náměty, inspiraci, techniky, které určitě zkusím uplatnit nebo aspoň vyzkoušet. Na kurzu byly pojmenovány a objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíš intuitivně. Snad to přispěje k tomu, abych si to v budoucnu víc uvědomovala a využívala.

Lenka Záhlavová, 2013

Kdybych to, co vím teď, věděla dřív, ptala bych se, jaká činnost mě naplňuje a šla bych tou cestou vzdělání a učení se, abych ji uskutečnila. A mohla tak celý svůj život prožít v tom, co mě opravdu baví. Tím bych inspirovala ostatní a přes sebe bych mohla ovlivňovat společnost. Aby se lidem lépe žilo. Abych hodnoty, které vnímám, že ve společnosti chybí, abych se je smama naučila a mohla je předávat dál. Úcta, respekt, zodpovědnost, porozumění. Odnáším si postup, jak mohu k této vizi dojít a začít ji naplňovat.

Jarmila Klimešová2013

Psychologie úspěchu a NLP neuro-lingvistické programování II.

icon-11-11

 

 

 

 

 

Volně navazuje na kurz  Psychologie úspěchu a NLP neuro-lingvistické programování I.

Obsah kurzu:

 • Jak se zbavit pochyb a osvobodit se k dosažení čekokoli
 • Modelování podvědomých strategií
 • Gamma trénink
 • Nenápadná slova, která zajišťují nadhled a úspěch
 • Hierarchie hodnot - srovnání pro úspěch a harmonický život
 • Submodality pro změny
 • Trénink ostrosti smyslů
 • Koncentrace - bod pozornosti, změny v prostoru
 • Nové pohledy na metamodel
 • Změny historie ( kino a učení vnitřního dítěte)
 • Změny - rámce, vhledy
 • Jak odlišit pravdu a nepravdu, fakta a iluze
 • Bourání překážek
 • Intenzivní trénink

 

Trenér: Libor Činka

Délka kurzu: 2 dny

 

Mít přístup či možnost prožít chvíle na tomto kurzu před rokem, kdy jsem nastupoval do 1.ročníku VŠ, dokázal bych lépe projít jednotlivými zkouškami, lépe si rozvrhnout své cíle a naplánovat jejich posloupnost dle důležitosti a významu pro další studium a život. Ale nyní mám možnost se objektivně poohlédnout zpět. Vzít si ponaučení z chyb i úspěchů. Svým způsobem zpětnou sebereflexi. Odnáším si odsud cenné informace, nástroje a manuál na lepší život. Nejen po stránce perspektivní budoucnosti, ale hlavně z pohledu na osobní rozvoj a uvědomění si sebe sama. Problémy již nebudou více překážkami, ale stanou se nástrojem, díky kterému dospěji k úspěšnému cíli. Úspěšným cílem mám na mysli získání více od svého života a učit se ze života druhých.

Šimon KovaříkPSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP - 2013

Kdybych dříve věděla, co jsem na kurzu získala, možná bych některé situace a problémy zkusila řešit jinak. Odnáším si nové náměty, inspiraci, techniky, které určitě zkusím uplatnit nebo aspoň vyzkoušet. Na kurzu byly pojmenovány a objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíš intuitivně. Snad to přispěje k tomu, abych si to v budoucnu víc uvědomovala a využívala.

Lenka Záhlavová, 2013

Kdybych to, co vím teď, věděla dřív, ptala bych se, jaká činnost mě naplňuje a šla bych tou cestou vzdělání a učení se, abych ji uskutečnila. A mohla tak celý svůj život prožít v tom, co mě opravdu baví. Tím bych inspirovala ostatní a přes sebe bych mohla ovlivňovat společnost. Aby se lidem lépe žilo. Abych hodnoty, které vnímám, že ve společnosti chybí, abych se je smama naučila a mohla je předávat dál. Úcta, respekt, zodpovědnost, porozumění. Odnáším si postup, jak mohu k této vizi dojít a začít ji naplňovat.

Jarmila Klimešová2013