Prezentace sebevědomě

icon-05

ANEB - Jak SebeVědomě, SmysluPlně a co Nejúčinněji prezentovat sebe a svoje myšlenky

Dvoudenní intenzivní kurz, který vám pomůže prakticky si osvojit pravidla působivého vystupování před malou i velkou skupinou různorodých posluchačů, tak abyste je zaujali.
Naučíte se, jak se zdravě a sebevědomě prezentovat  lépe než druzí a být nejen finančně úspěšnější.
Díky kurzu lépe zvládnete vnímat všechny stránky komunikace a dozvíte se jak je využívat nejen při smysluplné tvorbě, ale i při vlastním sebejistém vystupování. 
Budete mít možnost si ověřit, jak váš projev na ostatní působí a okamžitě získáte zpětné vazby od lektora i účastníků, které vám budou pomáhat se posouvat. Sami se stanete učitelem prezentačních dovedností pro ostatní a ostatní zase pro vás. 
 

Obsah:
⦁    jak být sám sebou – objevení a využití vlastních silných stránek pro sebevědomé vystupování
⦁    základy komunikace – sladění verbální a neverbální komunikace
⦁    jak pracovat s hlasem, abyste upoutali a udrželi pozornost posluchačů
⦁    využívání preferenčních způsobů myšlení – A-V-K
⦁    jak pracovat s prostorem
⦁    jak zvládnout trému a obavy – technika „kotvení“
⦁    základy tvorby prezentace – cíl, struktura
⦁    myšlenkové mapování 
⦁    jak a kdy využívat pomůcky – Flipart, dataprojektor, aj.
⦁    SW příprava prezentace  -  
⦁    TOP praktické tipy
⦁    jak zaujmout a získat si posluchače na svou stranu
⦁    umění práce s publikem
⦁    komunikace se svým tělem
⦁    jak se zachovat v nenadálých situacích
⦁    zvládnutí těžké situace v průběhu prezentace
⦁    jak prodat své myšlenky lépe než konkurence

Chystáte-li prezentaci, můžete s její 5 minutovou variantou přijít a ověřit si její účinnost.

lektorka Mgr.Pavlína Chocová