Trénink autohypnózy a hypnózy I.

trenhypaautohypKurzy jsou určeny pro ty, kteří chtějí zvýšit svůj vliv, úspěch, a pro všechny, kteří chtějí účinněji pomáhat druhým - pro profese jako jsou terapeuté, sociální pracovníci, zdravotníci, manažeři, obchodníci ad.

Díky absolvování kurzů se budete moci vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí, kterými je možné narušit sebevědomí a oslabit jak děti, tak dospělé jedince. Zároveň je tento kurz sebeobranou proti manipulátorům, kteří sledují jen své cíle.

Hypnotizace druhých je užitečná nejen pro zdravotnické specialisty, ale ve všech oblastech, v nichž je potřeba motivovat.

Jsou určeny pro všechny, kteří:

 • chtějí vládnout své mysli a jednání
 • chtějí být úspěšnější
 • potřebují motivovat
 • potřebují více energie a zdraví
 • touží být více v pohodě
 • potřebují prosazovat důležité myšlenky
 • potřebují zvednout sebevědomí
 • touží navazovat a rozvíjet vztahy
 • chtějí mít více vlivu
 • potřebují lépe komunikovat
 • potřebují vyzrát nad stresem
 • tuší, že svět se stává hyperkonkurenčním a vítězit budou jen ti nejlepší

OBSAH KURZŮ:

 • Co je hypnóza?
 • Mýty o hypnóze
 • Jaké by to bylo být hypnotizérem

Autohypnóza

 • 7 fází autohypnózy
 • Disociace a Asociace
 • Sugesce
 • Posthypnotická sugesce (pro pokračování řešení a dosahování cílů v
  životě klienta)
 • Praktický nácvik
 • Autohypnóza pro vynikající výsledky ve sportu i v životě

MOZEK - dosahování cílů

 • Jak vzniká hypnóza - využití zkušenosti z autohypnózy k heterohypnóze
 • Klíčové kroky hypnózy
 • FiXace poZORnosti
 • Buďte hypnotizér
 • Zajištění pohody
 • Truismy (místo, čas, vnímání ... )
 • Provázení Společná cesta (Pacing)
 • Vedení (Leading) - budete slyšet,
 • Utilizace
 • Hypnotická slova
 • Hypnotický pohled (Hypnotic gaze)
 • Hypnotické dotyky - kdy je smíte a kdy je nesmíte použít
 • Hypnotická témata
 • Hypnotické příběhy
 • Můj přítel Jan

Sugesce

 • Kdy využít klíčové sugesce
 • Frakcinace
 • Standardní sugesce (Boiler plate)

Typy indukcí

 • Počítání
 • Neurčitost, zmatení (konfuze)

Abreakce - co dělat

 • Sugesce týkající se identity
 • Skládání sugescí

Jak mozek myslí

 • Negace
 • Zákon P - E
 • Hypnóza prakticky od A do Z
 • Hypnotická cvičení ve skupinách
 • Skupinová hypnóza

Více na: http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/kurz-hypnozy.html

Nádherná, skvělá, uvolňující relaxace. Velké množství pozitivní energie. Jsem schopen pěkně a konkrétně formulovat svoje cíle. Jsem schopen pozitivně ovládat tok myšlenek. Uvědomuji si, jak krásně mohu autohypnózou namodelovat svůj budoucí život. Jsem si vědom, jaký vliv to má na moje prožívání, jaký vliv to má na vnímání rodiny.

Martin Kurek2013

Kdybych jen tušila, co ani nevím a co mi ta celá cesta dala, tu, kterou zažívám od jedné terapie až sem, tak bych si ušetřila spousty komplexů. Konkrétně tento trénink. Šla jsem sem, že neumím si stanovovat cíle, ale po tréninku jsem zjistila, že umím a to velmi dobře. Byla jsem schopná si napsat 100 důvodů, proč chci tento trénink ještě než začal. Naopka jsem zjistila, kolik sugescí poslouchám. Díky za lifting na obličeji jako side effect.

Petra Seemannová2013

Kurz hypnózy mě přinesl mnoho důležitých a pro mě cenných informací, a to v oblasti stanovování cílů – to je pro mě zásadní informace, která mi velice pomůže v mé práci se sebou, ale i se svými spolupracovníky. A využívání autohypnózy mě povede na cestě k odbourávání mých nynějších vzorců chování a jednání. Jsem ráda, že jsem kurz absolvovala. Děkuji.

Marcela Walterová2013

Díky za množství hlubokých prožitků a inspirací. Zatím opravdu nevím, co všechno mi to přinese zítra, za týden nebo příští rok. Zatím ve mně uzrálo hlubší pochopení toho, co je asi hypnóza a jak mi může být užitečná. To asi přijde časem s praxí a s hlubším porozuměním po dalším pokračování kurzu. Děkuji.

Helena Kurzweilová2013

Připadal jsem si jako kuře, které vystrčilo hlavu ze svého malého dvorku. To kuře má svůj malý dvorek velmi rádo a nyní se na něj navalila spousta informací, které musí zpracovat a zakomponovat je do svého dvorku. Možná má trochu obavu z té překotnosti, neboť bylo zvyklé si vše samo odžívat. Nyní si musí odžít i ty nově nabyté informace. Moc děkuji, je opravdu za co.

Jaroslav Skála2013

Trénink autohypnózy a hypnózy II.

trehypaautohyp2

Trénink pokročilých hypnotických postupů a řešení problémů, který je určen absolventům kurzu Trénink autohypnózy a hypnózy I. a pokročilým terapeutům.

 

 OBSAH KURZŮ:

 • Stop kouření a dalším zlozvykům.
 • Jak použít neviditelné příkazy, kterým se mysl hypnotizovaného neumí bránit.
 • Konverzační hypnóza v bdělém stavu.
 • Jak zhypnotizovat podáním ruky - trénink a varianty.
 • Vyjednávání s podvědomím.
 • Objevte vnitřního génia.
 • Jak využít hypnotický trans k aktivaci léčivých sil podvědomí.
 • Existují možnosti prodloužení života s použitím hypnózy?
 • Fatální chyby v regresních metodách a jak se vyhnout poškozování klientů již překonanými postupy.
 • Zázračná metoda.
 • Hypnotické příběhy.
 • Trénink zkracování a prodlužování času.
 • Co vše je možné, když lze hypnózou zvětšovat ňadra?

Více na: http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/kurz-hypnozy.html

Naprosto senzační zážitek a především zkušenost. Kurzy hypnózy mi pomohly i s aplikací a použitím znalostí z jiných kurzů a seminářů. Práce s podvědomím je základ, bez kterého to jde mnohem složitěji. Děkuji profesionálnímu vedení Libora Činky. Je skvělé si uvědomit, co vše člověk dokáže, když pochopí, jak nejdříve pracovat sám se sebou. Děkuji.

Antonín Dudek2014

V pokračování kurzu hypnózy jsem očekával prohloubení svých teoretických i praktických znalostí tohoto oboru. Osobně mne zajímá autohypnóza, pomocí níž chci na sobě pracovat, zhubnout a postupně si splnit své aktuální i budoucí cíle. A v tomto mi oba kurzy přinesly více než jsem původně očekával. Libore, byl to již několikátý kurz s tebou a opravdu nelituji vynaloženého času ani financí. Jak sám říkáš, že je důležité se učit od těch nejlepších,tak to jsem opravdu udělal i já. Pro mne jsi tím nejlepším v této oblasti. Díky, díky, díky.

Petr Maňas2014

Kurz byl výborný. V porovnání s hypnózou I. Asi o něco náročnější, informací bylo opravdu mnoho. Je potřeba je nechat v sobě usadit, asi by to pak chtělo i hypnózu III. Tréninky byly výborné. Za obzvláště cenné považuji i rady „mimo rámec“ a to ,jak jsou problematické direktivní metody, které jsou v běžném životě často používány.

Pavel Bednařík2014