Magická angličtina Extra  (Libor Činka)11

New Superlearning - anglicky za 14 hodin. Jak ovládnout angličtinu za pár týdnů poradí specialista přes hypnózu a zrychlené učení. Díky progresivním postupům z psychologie superpaměti, budete moci aktivně používat stovky slov již během 3-4 týdnů. Barevné kódování Vám "implantuje" anglickou gramatiku do podvědomí.

  • STOP nudnému šprtání! Důležitá slovíčka a gramatické jevy jsou v knize rozloženy  tak, že vytvářejí nová spojení ve Vaší paměti.Nepotřebujete se tedy vracet a opakovat lekci dokola, ale pokračujete v knize dále.
  • Audio CD v mp3 sugestivních postupů programování metodami legendárního M.H.Ericsona Vás bude připravovat každý den pro úspěch nejenom v angličtině
  • Zbavíte se školních sugescí o "netalentu" a špatném soustředění
  • Jednoduše zpracovaná nepravidelná slovesa pro snadné zapamatování a slovní zásoba o rozsahu 17 tisíc slov
  • Budete používat postupy využívané mozkovými experty, které jsou ověřené v kurzech zrychleného učení
  • Magická Angličtina Extra je určena pro SAMOUKY (úplné i chronické začátečníky), kteří jsou odhodlaní začít zcela jinak. Je přínosná pro rozvinutí angličtiny v jakémkoli stádiu, včetně pokročilých, protože přináší nové metody učení a uvažování o cizím jazyce
  • Podporuje nejen rychlý rozvoj jazykovcýh dovedností - čtení, kladení otázek, odpovídání na časové ose minulý, předpřítomný, přítomný, průběhový, budoucí čas, ale po 27 dnech zrychlí myšlenkové toky mezi levou a pravou mozkovou hemisférou a rozvine EQ - emoční inteligenci
  • Na stránkách http://www.magicka-anglictina-extra.com najdete rady přímo od autora
  • Kniha obsahuje 15% slevový kupon na naše jazykové kurzy

KNIHA JE K DOSTÁNÍ POUZE U VYDAVATELE  (Vydavatelství Galaxy)

 

Anglicky 15 minut denně (INFOA)5044b0a13d35f2cc92280000

Výborná učebnice pro začátečníky a mírně pokročilé. Nevyžaduje žádné předchozí znalosti jazyka,vhodně kombinuje slovní zásobu a konverzaci. Kniha je rozdělena do tematických celků a zahrnuje oboustranný slovníček.Je to ideální pomůcka pro nenáročné a zároveň velice efektivní učení angličtiny. Praktický formát do kapsy či kabelky, 160 stran. K dispozici i s namluvenými lekcemi - na CD v mp3.

KNIHU MŮŽETE ZAKOUPIT V NAŠEM E-SHOPU http://eshop.cetros.cz

 

 

Česko - anglický mluvník (LINGEA)18

Chcete-li se správně a pohotově vyjadřovat, nestačí pouze znát určité množství slovíček. Je potřeba naučit se vytvářet konkrétní věty a slovní spojení, správně užívat předložkové vazby, osvojit si řadu frází, které se v daném jazyce běžně používají a nelze je ani doslovně přeložit. K tomu Vám pomůže mluvník. Spojuje v sobě výhody slovníku, konverzační příručky a přehledu gramatických pravidel. Obsahuje abecedně řazená klíčová slova, která pokrývají základ slovní zásoby. V každém hesle naleznete množství praktických vět, slovních spojení a idiomů. Na rozdíl od konverzační příručky není výběr příkladů omezen tematicky, ale zahrnuje běžné obraty v každodenní komunikaci. Můžete si tedy bez zdlouhavého listování najít větu nebo slovní spojení, které potřebujete, rozšiřovat si slovní zásobu a zlepšovat komunikační dovednosti. Mluvník nabízí cca 1 500 klíčových hesel a téměř 15 000 příkladů neutrální, hovorové a slangové mluvy. Navíc obsahuje kompletní přehled gramatiky spolu se spoustou ilustračních příkladů pro lepší pochopení a zapamatování. Cílem mluvníku není obsáhnout vyčerpávajícím způsobem slovní zásobu, ale poskytnout uživateli množství užitečných informací pro snazší komunikaci v cizím jazyce.

KNIHU MŮŽETE ZAKOUPIT V NAŠEM E-SHOPU http://eshop.cetros.cz