Trénujeme paměť

Díky tomuto e-programu můžete výrazně posílit svoje paměťové schopnosti lépe si pamatovat jména, čísla, texty, vizuální obrazy a věci spolu souvisící a nesouvisící.

Program, který je jediným existujícím programem svého druhu na tuzemském trhu, obsahuje 350 cvičení. Dokonale prověří vaše paměťové schopnosti a poskytne okamžitou objektivní zpětnou vazbu o vašich přednostech a upozorní, na co se máte více zaměřit.

U každého cvičení je možné zvolit si mezi 3 stupni obtížnosti. Díky tomu je program vhodný pro úplné začátečníky až po uživatele, kteří již někdy v minulosti absolvovali seminář věnující se trénování paměti a chtějí se dále zdokonalovat. Vyhodnocování je maximálně automatizováno a v přehledných statistikách můžete okamžitě sledovat svoje pokroky.

V kombinaci s e-programem Libora Činky Superpaměť 2 - Bleskově se můžete rozloučit s výpadky paměti.

Chci si zakoupit e-program Trénujeme paměť