Magická angličtina EXTRA  -

!!!   MAE nyní není k dispozici (zakoupíte pouze u vydavatelství Galaxy)

17 000 slov za 14 hodin metodou New Superlearning11

Propracovaný unikátní jazykový komplet - rozsáhlá dvojjazyčná učebnice s nahrávkou 27 lekcí v mp3

 

 • Kažždou větu uslyššíte 6x.
 • Kažždé slovíčko uslyššíte alespoň 6x
 • Uslyššíte 5 hlasů a v pěti rychlostech.

Nejde vššak o jen počet opakování, automatické připomínání ve vhodnou dobu po době zrání, ale o nejmodernějšší psychologické výzkumy ověřované dlouhodobě na autorových kurzech "Angličtina s hypnózou".

Paměťová super- podpora = slovní zásoba je rozložžena tak, žže se opakují slovíčka, avššak v jiných větách a vazbách pro vytvoření pestré a pevné paměťové vazby - žžádné nudné memorování stejných vět a lekcí dokola. Například slovo HOW - je obsažženo v kažždé lekci 1 až 21, 24 a 25, takžé se s ním setkáte prakticky v kažždé lekci. WHERE se objevuje ve 12 lekcích, ale je v některých i 5 x v různých větách.

 Stručný obsah témat

 • Los Angeles
 • Není profese jako profese
 • Jak myslí úsp칚ní - zákony pro 100% úspěch
 • Jak na kariéru nejen v Hollywoodu
 • Hry a flirtování na plᾞi
 • Sport
 • Koníčky
 • Barevný svět a móda
 • Počítání
 • Denní rutina - od probouzení přes práci k zábavě
 • Nakupování + vybírání peněz z bankomatu
 • Filmové studio
 • ŠŠifra mistra Leonarda "SV" ohromí kažždého
 • Popis domu, místností, zařízení - od kuchyně do koupelny
 • Diskuze na úrovni
 • Umění klást otázky
 • Jak si srovnat myššlenky
 • Kino, čtení a hypnotické soustředění
 • Co umíte vy a co tajný agent?
 • A zase Angelina Jolie?
 • Cesta kolem světa
 • Las Vegas
 • Hotely většší nežž letišště
 • Restaurace
 • V divadle
 • Letišště - odbavení, orientace
 • Na palubě letadla - instrukce k přežžití, občerstvení
 • Proč musí znát tajní agenti lidské tělo?
 • Zoufalé manžželky - jak rychle nap횹ete pokračování
 • Vykaššlete se na dřinu a úspěch vás nemine
 • Jak maximalizovat soustředění
 • Jak vyzrát na odkládání
 • Psychologie a paměť - Jak naučit blondýnku za 5 minut anglické předložžky
 • Superpaměť pro každého - rady světového experta
 • Sny v angličtině a porozumění na nové úrovni
 • Tajemství 007- Neuro-lingvistické programování
 • Nahrávání do mozku zprava doleva
 • Ovládání psychického stavu
 • Nejúčinnějšší paměťové postupy
 • Jak si pamatovat jména i ššíleně dlouhá slovíčka

Další informace o Magické angličtině EXTRA najdete ZDE