Hypnóza jako terapie a účinná forma pomoci

Aktuální informace ukazují zvyšující se popularitu pojmu hypnóza ve světě. Ericksonovská hypnoterapie je souhrnem překvapivě objevných a účinných postupů pomoci odvozených z praxe amerického psychiatra M. H. Ericksona. Ty získaly popularitu u klientů a zájemců o jeho hypnotické umění z celého světa. Erickson získal mezinárodní uznání jako velmi úspěšný hypnoterapeut i ve vědeckém světě poté, co jeho žáci vydali jeho díla a postupy knižně. Kromě knih o jeho hypnotizujících technikách vznikla na základě jeho poznatků řada nových metod, například NLP (neuro-lingvistické programování). Díky Ericksonovi vznikly nadčasové pokyny k provádění hypnózy.

Milton H. Erickson (1901 - 1980)

Pracoval nejprve jako psychiatr v různých psychiatrických zařízeních, od r. 1950 pak v soukromé praxi v arizonském Fénixu. V roce 1957 založil Americkou společnost pro klinickou hypnózu a v letech 1957 - 1968 byl vydavatelem časopisu American Journal of clinical Hypnosis.

Výběr odlišností Ericksonovské hypnoterapie od zastaralých klasických forem

  • Hypnoterapeut se vžívá do způsobu myšlení klienta. Teprve pak toho může využít k dosažení změny v žádoucím směru.
  • Hypnóza je prostředkem, jak navázat spojení s nevědomím, osvobozuje nevědomí od nadvlády vědomí. Člověk může přestat neúčinně bojovat se svými problémy. Hypnóza vytváří uvolnění, v němž se daří novým formám přizpůsobení a řešení.
  • Hypnoterapeut dává pacientovi sugesce, že má svou nevědomou mysl nechat pracovat a nerušit ji, a sám s ní navazuje kontakt.
  • Ericksonovské terapie jsou velmi efektivní, s jejich pomocí lze řešit velkou část osobních problémů.

Co není moderní hypnóza - hypnoterapie

Pravděpodobně jste viděli mnoho filmů, ve kterých je hypnóza představována jako cosi magického a tajuplného. Možná jste viděli hypnotizéra znázorněného jako člověka s uhrančivým zrakem, který tajuplně mává rukama kolem těla či pohybuje kyvadélkem nebo lesklými hodinkami na řetízku.

Možná si vyvoláte představu psychologa, který monotónně hovoří k pacientovi ležícím na pohovce. Mnohým lidem taková ztvárnění vytvořila v mysli přesvědčení, že hypnóza je něco, od čeho je potřeba se na hony vzdálit, ale není tomu tak.

Takže jak to je?

Spolu s tím, jak budete číst tyto řádky obsahující informace o hypnóze, tak se budete stále více dozvídat o pozadí fungování lidské mysli a vnitřních psychických dějích. Porozumíte byť ve stručnosti věcem, které jsou pro mnohé tabu. A taky porozumíte tomu, jak Vám může hypnóza pomoci.

Skutečnost je taková, že v transu jste několikrát denně! Není to sice ten trans jaký vyvolává hypnoterapeut, nicméně mnohé projevy, které denně prožíváte mají mnoho společného s transem. Když si třeba nemůžete vybavit telefonní číslo či PIN karty, kterou jste vsunuli do bankomatu, tak se jedná o takzvanou amnézii. Amnézie znamená nepřítomnost vzpomínky na něco, co se odehrálo.

Hypnotizér a teď už víte a budete vědět, že tím myslím terapeuta, nikoliv někoho tajuplného, dokáže usměrnit Vaši pozornost a vnitřní psychické a fyziologické děje tak, že nemusíte vůbec vnímat, co se děje kolem. Je to podobné, jako když čtete knihu a nevnímáte, že na Vás někdo mluví. To Vás "zhypnotizoval" poutavý děj. Možná, že jste si ještě před pár vteřinami neuvědomovali, jak sedíte a nevnímali jiné zvuky z okolí, které můžete začít vnímat teď, jako třeba jemný šum větráku a zvuků z PC. (Mimochodem máte štěstí, že jsem ještě nezačal hromadně učit reklamní odborníky psaní hypnotických textů.)

A když jste si přečetli předchozí text o reklamě, tak až nějakou uvidíte, tak si snadno vzpomenete na má slova, která vstoupila pevně do Vaší mysli a během příštího spánku budou překódována z elektrických impulsů do trvalých paměťových vazeb. Prosím nevstupujte do hlubokého transu, teď!

Teď se můžete soustředit na následující zajímavé informace.

FIKCE

Fikce 1 = Hypnóza je spánek.

Nikoliv, oproti dřívějším teoriím specialisté vědí, že nejde o spánek, ale o stav, který laikům spánek připomíná. Hypnóza nemusí znamenat upadnutí do spánku. Pokud člověk usne, je to proto, že se dobře uvolnil a probere se odpočatý. Název hypnóza je vžitý, bohužel však matoucí.

Fikce 2 = Do hypnózy je možné uvést jen malé procento lidí

Ne. Do hypnotického transu je dle moderních výzkumů možné uvést přibližně 90% lidí. Ve skutečnosti nelze zhypnotizovat jen velmi málo jedinců, a to zejména jedince s nízkou inteligencí.

Fikce 3 =Je možné někoho zhypnotizovat a vsugerovat mu, aby někomu ublížil

Ne! Hypnózou není možné člověka přinutit ke zločinu.

Fikce 4 = Hypnóza na mě nefunguje

"Mám dojem, že i když ostatní byli v hypnóze, na mě to nefunguje, protože jsem neměl takové vize jako oni a pořád jsem vnímal hlas hypnotizéra."

Aby pro Vás byla hypnóza prospěšná, nemusíte se ponořit do hlubokého transu. Velmi dobré výsledky má i stav lehké "bdělé" hypnózy. Navíc jde o proces učení se vstupovat do transu a ten se zintenzivňuje s dalšími transy.

Fikce 5 = Hypnóza nemá význam pro normální lidi

Velmi dobré výsledky hypnotické terapie se využívají například ve formě hypnotického "koučování" v oblasti sportu.

FAKTA

Název hypnóza je odvozen od jména řeckého boha spánku Hypna. Ale skutečností je hypnotický trans stavem zvýšené vnímavosti, kdy hypnotizovaný snadněji přijímá hypnotizérovy sugesce. Mnohé děje a prožitky se značně zintenzivňují, a je proto snazší využívat podvědomé zdroje k vyřešení situace, která člověka nějak omezuje a brání mu v plné seberealizaci.

Cílem hypnózy je odstranit určité problémy, potíže, fobie, deprese nebo dosáhnout žádoucích postojů a chování, a to po předchozí dohodě s klientem. Takže opravdu nečekejte, že když přijdete k dobrému hypnoterapeutovi, že Vás usadí do křesla a začne Vás ihned hypnotizovat.

Hypnózu lze využít v léčbě nespavosti, obezity, léčby závislosti na alkoholu, kouření, migrény, astma bronchiale a jiných potíží.

Rovněž lze hypnózu úspěšně použít v medicíně v porodnictví a při chirurgických zákrocích, například u zubaře. Úmyslně nepíši stomatologa, abych tím neuvedl některé čtenáře do zmatku, co to slovo znamená a tak nevytvářel zmatení - konfuzi, která je jedním z možných kroků k uvedení do transu.

Pro účinek hypnotického transu je důležité, abyste měli k hypnoterapeutovi důvěru a chtěli být hypnotizováni. V mnoha případech hypnóza dokáže během jednoho až dvou sezení přerušit nějaký návyk např. kouření, pro trvalý efekt je však potřeba absolvovat více "hypnotických sezení".

Hypnotizer je především člověk, který dobře zná a ovládá umění účinné komunikace.

Pokud byste potřebovali využít hypnózy k odstranění nějakých problémů či osobnímu rozvoji, tak bych Vám doporučil pravděpodobně nejúčinnější hypnoterapeutický směr odvinutý od legendárního hypnoterapeuta Dr. Miltona H. Ericksona, který proslul jako nejúspěšnější světový hypnoterapeut. Právě on to byl, kdo dokázal, že hypnóza prováděná monotónním hlasem a čtená ze scénáře je málo účinná a že je potřeba se přizpůsobit vnímání a myšlení klienta. Jeho netradiční postupy a výsledky jsou mnohem významnější než postupy jiných psychologických směrů.

Technologickou novinkou, kterou mohou ocenit klienti, je možnost využívání videokamery pro natáčení průběhu hypnotického sezení (samozřejmě se svolením klienta). Nemusím a ani nemohu psát si během hypnózy všechno, co pozoruji a na co klient v transu reaguje. Jednoduše si pak vše pustím, třeba několikrát, a porozumím tak podvědomí klienta z řeči jeho těla, mimiky, aniž bych s ním musel trávit dlouhý čas navíc.

Pro klienta to znamená urychlení terapie méně sezení, a také jej to finančně nezatěžuje jako třeba psychoanalýza. Navíc v případě, že jde o náročnější práci, tak opět se souhlasem klienta mohu vše pustit kolegům, Ericksonovským hypnoterapeutům, a vzájemně se poradíme na dalším postupu.

Cílem takové terapie je osvobození klienta od jeho problému a zajištění jeho samostatného a spokojeného fungování bez další pomoci. Sice je to vzhledem k rychlosti terapie méně finančně výdělečné pro hypnoterapeuta, ale jak znám své kolegy, tak nám to vynahradí radost z pomáhání. Jak říká jeden kolega: "Dělat psychoanalýzu, je jako dělat pochodové cvičení v h.... Nic to do budoucna neřeší, je to jako brečet nad rozlitým mlékem". "A právě proto radši lidem pomáhám tím, co funguje rychleji, než abych měl zajištěného klienta na tři roky terapie po 14 dnech."

Z předcházejícího textu a ze zkušeností plyne, že hypnoterapie a "hypnotické koučování" je rychlým způsobem jak dosáhnout cíle, a budete-li hledat pomoc, tak vězte, že trvání léčby je zpravidla do deseti sezení.

Mimochodem obchodník, který pestře vylíčí výhody výrobku tak, že si již představujete jak to bude vypadat, až jej budete mít, je vlastně dobrým hypnotizérem.

K učení cizích jazyků se hypnóza nepoužívá. Respektive je možné ji použít jako podpůrného, ale nikoliv hlavního prostředku. Sugesce typu: "Dokážeš se učit anglicky desetkrát rychleji a zapamatovat si všech tisíc slovíček, která jsou nyní přehrávána z pásku ..." k valnému efektu, tedy řekněme alespoň o 20% snadnějšímu učení, sama o sobě nevedou. Přesto jsou postupy, které umožňují učit se cca 3 až 5 x snadněji. Pracují však na mnoha úrovních využívání potenciálu sedmi typů inteligence, vnímání všemi smysly atd.

Rovněž senzační zprávy typu: "Vstoupíte do stavu theta a budete si vše pamatovat." jsou hodně daleko od reality. Navíc pasivní poslech v transu nemůže zajistit schopnost se aktivně vyjadřovat a komunikovat. Lze však hypnózou posílit sebevědomí a motivaci se učit.

Hypnóza je vlastně nástrojem pro naučení se používání nového chování.

Copyright (c) Libor Činka 2002

 

Další informace najdete ZDE