Jaké služby Vám můžeme nabídnout v oblasti zpracování mezd:

 • zastupování zadavatele na příslušných institucí
 • standardní zpracování mezd zahrnující měsíční výpočty mezd a vedení evidence
 • výstupy na konci běžného období
 • výstupy na konci ročního období - zpracování ročních údajů, přehledů a tiskových sestav
 • konzultační činnost

1) zastupování zadavatele na příslušných institucích

 • registrace zaměstnavatele na zdravotních pojišťovnách, vyplňování přihlášek a odhlášek zaměstnanců, změnové listy při změnách pojišťoven
 • registrace zaměstnavatele na správě sociálního zabezpečení a vyplňování přihlášek, odhlášení zaměstnanců, změnové listy
 • spolupráce při vyřizování agendy pracovních úrazů
 • zastupování při kontrolách mezd před finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a úřady práce

2) standardní zpracování mezd zahrnující měsíční výpočty mezd a vedení evidence

 • vedení kmenového souboru zaměstnanců včetně potřebných údajů pro zpracování mezd
 • výpočty mezd, evidence záloh na mzdy, vypořádání srážek ze mzdy
 • vypořádání zaměstnaneckých výhod
 • výpočty daní z příjmů
 • výpočty odvodů zdravotního pojištění
 • výpočty odvodů sociálního pojištění včetně přehledů pro správu sociálního zabezpečení
 • výpočty dávek nemocenského pojištění
 • rekapitulace čerpání mzdových prostředků (měsíčně) a rozbor hrubých mezd dle pokynů objednatele outsourcingu
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání v rámci mezd
 • evidence čerpání dovolené zaměstnanců včetně výpočtů nečerpané dovolené v Kč
 • zhotovení zápočtových listů při skončení pracovního poměru
 • vypracování a odeslání evidenčních listů důchodového pojištění
 • vyhotovení potvrzení o příjmech zaměstnanců dle jejich potřeb
 • vyplnění a odeslání Doplnění podání správě sociálního zabezpečení (přihlášky, odhlášky, změny + ELDP)
 • ostatní sestavy dle zadání objednatele

3) výstupy na konci běžného období

 • daně z příjmů
 • dávky nemocenského pojištění
 • dávky sociálního pojištění včetně přehledů pro správu sociálního zabezpečení
 • odvody zdravotního pojištění včetně přehledů pro zdravotní pojišťovny
 • výplatní listiny
 • tisk výplatních pásek zaměstnanců
 • příkazy k úhradě (mzdy, spoření, odvody atd.)
 • rekapitulace čerpání dovolených a nemocí
 • výpočet zákonného pojištění (čtvrtletně)
 • další volitelné přehledy dle zadání objednatele

4) výstupy na konci ročního období - zpracování ročních údajů, přehledů a tiskových sestav

 • mzdové listy
 • roční evidenční listy důchodového pojištění
 • roční zúčtování daní z příjmů – srážková + zálohová daň
 • potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců
 • roční čerpání mzdových prostředků
 • výpočet a zpracování Oznámení o plnění stanoveného podílů občanů se ZPS
 • roční výkaz pracovní neschopnosti – statistiky
 • další volitelné přehledy dle zadání objednatele

5) konzultační činnost

 • konzultace a poradenství v rámci mzdové agendy
 • konzultace a poradenství při ročním vyúčtování daně včetně vystavení potřebných potvrzení týkajících se daňových přiznání
 • konzultace u nových zaměstnanců

Jaké služby Vám můžeme nabídnout v oblasti personálního poradenství:

 • Zpracování závazných pracovně právních předpisů (organizační řád společnosti, pracovní řád, ostatní vnitřní předpisy) včetně jejich aktualizace
 • Zpracovávání a aktualizace vzorových dokumentů k přijetí zaměstnance (pracovní smlouva, mzdový výměr, dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o srážkách ….)
 • Zajištění personální inzerce a následný výběr vhodného kandidáta na pracovní pozici
 • Konzultace v oblasti pracovně právních sporů