Obchodní podmínky kurzů

Obsah:

 1. Přihlášky k účasti na kurzu
 2. Slevy
 3. Úhrada a vyúčtování ceny kurzu
 4. Stornovací podmínky
 5. Organizační informace
 6. Garance pro jazykové kurzy
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Závěrečná ustanovení

 

1. Přihlášky k účasti na kurzu

Přihlášky k účasti na kurzu, jsou přijímany pouze prostřednictvím elektronického formuláře on-line přihlášky na webových stránkách CETROS – http://eshop.cetros.cz

Zaslaná přihláška je závaznou objednávkou, potvrzení objednávky je zasláno automaticky Odesláním přihlášky účastník kurzu (dále jen „klient“) vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Přihlášky jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity kurzu. V případě naplnění kapacity kurzu má klient možnost přihlásit se na kurz jako náhradník.

Dokladem o akceptaci objednávky a o zařazení do kurzu je potvrzení objednávky a zaslání výzvy k platbě – zálohové faktury. Pro platnost objednávky je nutná úhrada rezervačního poplatku místa ve výši 2000 Kč do 5 dnů od objednání. Nebude-li uhrazen ani na základě upomínky, bude objednávka stornována. Rezervační poplatek je nevratný a v případě neuhrazení doplatku ceny objednaného kurzu propadá jako smluvní pokuta. Zálohová faktura je zasílána e-mailem. Pokud není faktura doručena do 24 hod. od odeslání přihlášky, klient kontaktuje neprodleně CETROS ohledně potvrzení přihlášky.

2. Slevy

Slevy jsou poskytovány na základě podmínek věrnostního programu e-shopu CETROS nebo na základě slevových kódů vydaných CETROS při speciálních slevových akcích.

Věrnostní sleva je započtena automaticky po přihlášení, speciální sleva po zadání kódu do objednávkového formuláře. V objednávce se zároveň zobrazí informace o uplatněné slevě. Slevy nelze sčítat či vzájemně kombinovat.

3. Úhrada a vyúčtování ceny kurzu

Každý účastník je povinen před zahájením kurzu provést řádně úhradu ceny kurzu dle zálohových faktur a termínů splatnosti. Platbu je možné provést:

 • On line – přímo při objednávce, klient bude přesměrován na platební bránu
 • Bankovním převodem – na základě platebního dokladu, který bude zaslán na kontaktní e-mail klienta.
 • Hotově – v kanceláři CETROS, s.r.o., Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8 - Palmovka

Platební podmínky jsou detailně rozepsány http://eshop.cetros.cz/podminky-splatek-kurzu

Nebudou-li platby přes výzvu CETROS uhrazeny, objednávka kurzu je zrušena a uhrazený rezervační poplatek propadá jako smluvní pokuta .

Konečný daňový doklad – fakturu klient obdrží emailem po skončení kurzu

Cena kurzu obsahuje DPH v zákonné výši.

Kurz se platí v Kč, zahraniční zákazníci platí v EUR. Cena je uvedena přímo v objednávkovém formuláři. Pro slovenské občany je zřízen zahraniční účet u FIO banky, a.s.

BONUSY KE KURZU:

Případné bonusy ke kurzu ve formě e-programů jsou nenárokové. Pokud klient zjistí, že ve výběru při vyplňování objednávky již není e-program, který by nevlastnil (v minulosti by všechny nabízené měl již zakoupené), může se po dohodě s CETROS e-program změnit za jiný podobný (bude-li tato možnost).  Bonusové e-programy nelze nárokovat výměnou za fyzický produkt či finanční kompenzaci.

4. Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

Bezplatné storno kurzu CETROS přijímá nejpozději 30 dnů před jeho zahájením. Pokud je storno provedeno do 15 dnů před zahájením kurzu, je účtován poplatek 50 % z ceny kurzu. Po tomto termínu a v případě, že se klient bez písemné omluvy na kurz vůbec nedostaví, je účastník povinen uhradit plnou cenu kurzu. Při stornu kurzu nejsou přijímány žádné omluvy ze strany účastníka (např. nemoc, rodinné důvody). Ke dni doručení storna bude vystaven příslušný daňový doklad. Tyto podmínky se nevztahují na rezervační poplatek místa ve výši 2000 Kč, který je v případě storna vždy nevratný.

V případě, že se klient nemůže objednaného a již zaplaceného kurzu zúčastnit, je oprávněn za sebe na kurz vyslat náhradníka s tím, že před zahájením kurzu je povinen na tuto skutečnost upozornit a poskytnout jeho jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Přesun termínu již zaplaceného kurzu je možný pouze na základě dohody s CETROS a za předpokladu, že jsou na kurz přihlášeni náhradníci, kteří by uvolněné místo obsadili. Termín je závazný a v případě, že ho nelze změnit, bude neúčast klienta brána jako storno kurzu dle stornovacích podmínek.

5. Organizační informace

CETROS si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání, časového harmonogramu či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů, zejména z důvodu nemoci lektora a malého počtu přihlášených osob. V případě zrušení kurzu nebo jeho části vzniká klientovi nárok na vrácení ceny kurzu nebo její poměrné části.

Všechny případné změny jsou klientovi včas oznámeny telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

6. Garance pouze pro „JAZYKOVÉ KURZY"

V případě splnění níže uvedených podmínek poskytuje CETROS klientům 100% záruku spokojenosti s kurzem.

 • v případě nespokojenosti s výukou angličtiny je klient oprávněn ihned nespokojenost konzultovat s lektorem a upozornit na to písemně vedení CETROS
 • není-li ani po opakovaném upozornění sjednána náprava ,je možné vrátit cenu kurzu
 • záruku je možné uplatnit max. do poloviny délky kurzu s tím, že na nespokojenost s průběhem a vedením kurzu je nutné upozornit písemně vedení CETROS a uvést důvody nespokojenosti
 • cenu kurzu není možné vracet v případě, že klient zvolil špatnou úroveň jazykového kurzu
 • rezervační poplatek místa ve výši 2000 Kč je vždy NEVRATNÝ

Pokud nebyly splněny veškeré výše uvedené podmínky pro uplatnění záruky, cena kurzu se nevrací. Po skončení kurzu NELZE již kurz reklamovat.

7. Ochrana osobních údajů

Sdělené údaje mohou být použity k reklamním účelům a k nabízení stávajících i budoucích produktů a služeb výhradně společností CETROS a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Společnost CETROS se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Klient bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci.

8. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky kurzů nabývají účinnosti 1.1.2015